Madagascar Independance Day

Madagascar had been colonized by France and had its own independence on June 26, 1960.
Malagasy people around the world celebrate this week the 48 years of freedom of their country.
In the capital of Madagascar, The local authority of Antananarivo with TELMA and Alliance Française of Antananarivo decided to organise a big feast on the place of the City Hall of Antananarivo in Analakely, called in the past « Kianjan’ny 13 mai » or « Place du 13 mai », for 1 week.
People in Antananarivo have already enjoyed the big show festival which began last saturday from Alliance Française Andavamamba to Analakely, and the biggest show of many famous singer in Madagascar.

Here I give you the lyric of Malagasy National Anthem

-1-
Ry Tanindrazanay malala o!
Ry Madagasikara soa
Ny Fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao doria tokoa

Chorus :
Tahionao ry Zanahary
Ity Nosin-dRazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

-2-
Ry Tanindrazanay malala o!
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay,
‘Zay sarobidy sy mendrika tokoa

-3-
Ry Tanindrazanay malala o!
Irinay mba hitahiana anao,
Ka ilay Nahary izao tontolo izao
No fototra ijoroan’ny satanao.

Author : Pasteur Rahajason, 1958
Compositor: Norbert Raharisoa, 1958

BE BLESSED MADAGASCAR AND ITS PEOPLE – AMEN !!!!!!

Publicités